Tájékoztató szöveg a regisztrációhoz


Köszönjük, hogy regisztrálja magát a webshopon, amit a Moxa termékek vásárlói számára hoztunk létre, hogy gyorsan és egyszerűen tudják megrendelni a Moxa termékeket, valamint hozzá tudjanak jutni az aktuális ár és szállítási információkhoz. Reméljük, ezzel könnyebbé tudjuk tenni a munkáját. Természetesen továbbra is lehetősége van e-mailen vagy telefonon keresztül árajánlatot kérni.

Ha bármi kérdése vagy kérése van a webshoppal vagy az eszközökkel kapcsolatban kérem forduljon hozzánk bizalommal.


Regisztráció

A Com-Forth Kft. a honlapon nyújtott egyes szolgáltatások igénybevételét regisztrációhoz köti. Amennyiben a Felhasználó a regisztrációs űrlapot megfelelően kitöltötte, és a szükséges adatokat a Com-Forth Kft. rendelkezésére bocsátotta, a Com-Forth Kft. munkatársai legkésőbb a következő munkanap végéig (de tipikusan munkaidőben perceken belül) egyedileg bírálják el, hogy a regisztrációt jóváhagyják-e. A regisztrációról (vagy annak visszautasításáról) a Felhasználó elektronikus levélben kap értesítést.  A Felhasználó a regisztrációhoz kötött szolgáltatásokat a regisztráció jóváhagyását követően veheti igénybe.

A Felhasználó, regisztrációja esetén felhasználói nevet és jelszót kap, melyek azonosítják a Felhasználót, és amelyekkel beléphet a regisztrált felhasználók számára biztosított rendszerbe. A Felhasználó köteles a jelszavát titokban tartani, és megakadályozni, hogy az illetéktelen harmadik személy tudomására jusson, vagy számára hozzáférhetővé váljon. A Com-Forth Kft. nem vállal felelősséget a regisztrált felhasználó jelszavával történő visszaélésekért, valamint a visszaélésekkel a Felhasználónak vagy más felhasználónak okozott károkért. A Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni az Üzemeltetőt, ha tudomására jut, hogy jelszava illetéktelen személy számára vált ismertté vagy hozzáférhetővé, vagy ha jelszavával egyébként bármilyen módon visszaélnek.

A Felhasználó felel a regisztráció során adott adatok valóságáért és pontosságáért.
A Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatok valótlanságából és pontatlanságából eredő károkért a Felhasználó felelős.

A Com-Forth Kft. fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, indoklás nélkül a Felhasználó regisztrációját megszűntesse, ha úgy látja, hogy a Felhasználó magatartása megsérti a szerződést vagy a Com-Forth Kft. üzletpolitikáját.

Külföldi székhelyű cég regisztrációja a Webáruházban nem engedélyezett.

               Az Üzemeltető által közzétett tartalom

A Com-Forth Kft. által a honlapon közzétett tartalom – a webáruházban található termékek leírásán és műszaki paraméterein kívül – kizárólag tájékoztató jellegű. A honlapon található információkat a Felhasználó – a jelen ÁSZF által meghatározott körben és korlátok között – kizárólag a saját felelősségére használhatja.

A Com-Forth Kft. nem vállal felelősséget azon honlapok tartalmáért és a tartalom által esetlegesen okozott hibákért, károkért vagy kellemetlenségekért, amelyeknek megnyitását a honlapon elhelyezett linkek teszik lehetővé.

            A szerződés létrejötte a Webáruházban történő vásárlás során

A Felhasználó regisztráció nélkül szabadon böngészhet a Webáruház termékcsoportjai között.

A Felhasználó előző pontban meghatározott tevékenysége a Felhasználót még semmilyen jognyilatkozat megtételére nem kötelezi, továbbá a Felhasználó ezen tevékenységével a vásárlásra semmilyen kötelezettséget nem vállal, a webáruházat és a honlapot bármikor, mindenfajta következmény nélkül elhagyhatja, és a tevékenységet tetszése szerint, bármilyen időpontban újrakezdheti. A honlapon működő virtuális bevásárló „kosárba tett” (a továbbiakban: kosár) termékeket a Felhasználó nem köteles megvásárolni, a termékek listájának, illetve a kosár tartalmának összeállítása nem minősül szerződéses ajánlatnak, vagy ajánlattételi felhívásnak.

A Felhasználó a webáruház termékeinek megvásárlására irányuló szerződés létrejöttével, módosításával és felbontásával kapcsolatban érvényes és joghatályos jognyilatkozatot kizárólag a honlapon található, kifejezetten erre a célra alkalmazott és rendszeresített felületen (a továbbiakban: felhasználói felületen) tehet. A honlapon található felhasználói felületen kívül a Felhasználó által telefonon, SMS-ben, vagy bármely más nem írásos formában tett nyilatkozatok a szerződés megkötése, módosítása és felbontása körében érvénytelenek és hatálytalanok, azokat a Com-Forth Kft. nem köteles figyelembe venni és elfogadni.

A Felhasználó a honlapon elhelyezett, a „Megrendelés feladása” gombra kattintva jelezheti, hogy a kosárba helyezett termékeket meg kívánja vásárolni. Ez nem minősül ajánlatnak, vagy ajánlattételi felhívásnak. A Felhasználó a tényleges megrendelést akkor teheti meg, ha a kért adatokkal megfelelően kitölti a honlapon megjelenő űrlapot. A Felhasználó e körben kizárólag a megrendeléshez, a szerződés megkötéséhez, a Felhasználó azonosításához, a teljesítéshez és a számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges adatokat és egyéb személyes adatokat köteles megadni az Üzemeltető részére. A Felhasználó a megrendeléskor köteles annak az elektronikus postafióknak a címét megadni, amelyre az Üzemeltető a későbbiekben a szerződés megkötésével, módosításával és teljesítésével kapcsolatos, Felhasználónak címzett jognyilatkozatait megküldi.

A Felhasználó a megrendelési űrlap megfelelő kitöltésével és a honlapon megjelenített ‘Megrendelés feladása” gombra kattintással adhatja le megrendelését a megrendelés időpontjában a kosárba helyezett termékekre vonatkozóan. A megrendelés megtétele a Felek között a megrendelt termékek megvásárlására irányuló szerződést önmagában még nem hozza létre, azonban a Felhasználó által tett szerződési ajánlatnak minősül, amely ajánlathoz a Felhasználó mindaddig kötve van, ameddig a jelen ÁSZF szerint a Com-Forth Kft. a megrendelés elfogadásáról vagy visszaigazolásáról nyilatkozni köteles.

A Felhasználó a leadott megrendelést az ajánlati kötöttség ideje alatt nem vonhatja vissza, és kizárólag a Com-Forth Kft. hozzájárulásával módosíthatja. A Felhasználó a megrendelés módosítására vonatkozó nyilatkozatát e-mailben teheti meg az ajánlati kötöttség ideje alatt, a módosítás azonban akkor hatályosul, ha azt a Com-Forth Kft. elfogadja.

A Com-Forth Kft. a megrendelés megérkezését követő 2 munkanapon belül köteles a megrendelést visszaigazolni. A 2 munkanapos visszaigazolási határidő azonban mindaddig meghosszabbítható, amíg a gyártó országában, Taiwanban ünnepnap van. A megrendelésben meghatározott termékek megvásárlására irányuló szerződés akkor és azzal jön létre a Felhasználó és a Com-Forth Kft.  között, ha a Com-Forth Kft. a megrendelést elfogadja, és az elfogadást tartalmazó visszaigazolás a Felhasználóhoz megérkezik.

Amennyiben a Com-Forth Kft. a visszaigazolást az előző pontban meghatározott időn belül nem küldi el a Felhasználónak, a Felhasználó szabadul ajánlati kötöttsége alól. A visszaigazolásnak a Felhasználó ajánlati kötöttségén túli időpontban történő elküldése esetén, a Felhasználó kifejezett tiltakozása hiányában a szerződés a Felhasználó által tett megrendelés esetén akkor is létrejön, ha a visszaigazolásban meghatározott feltételek mellett a Com-Forth Kft. a megrendelést teljesíti, és azt a Felhasználó elfogadja. Ebben az esetben a szerződés a megrendelésben és annak visszaigazolásában szereplő tartalommal, érvényesen és joghatályosan jön létre a Felek között, valamint ahhoz ugyanolyan joghatások fűződnek, mintha a szerződés a visszaigazolásnak a Felhasználó ajánlati kötöttségének ideje alatt történő elküldésével és Felhasználóhoz történő megérkezésével jött volna létre.

A Com-Forth Kft. – a Felhasználó által megadott feltételek és adatok jóváhagyásán, továbbá a termékek, illetve a teljes szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló áráról, díjáról, valamint az összes járulékos költségről történő tájékoztatáson túlmenően – a visszaigazolásban közli a Felhasználóval:

a.        a  Com-Forth Kft. bankszámlájának a számát;

b.        a szállítási határidőt;

c.        a fizetés módját;           A Webáruházban történő vásárlás során létrejött szerződés tartalma

A Felhasználó és a Com-Forth Kft. között létrejött szerződés tartalmát kizárólag a Felhasználó által a megrendelése során megadott és a Com-Forth Kft. által a visszaigazolásban jóváhagyott adatok és feltételek képezik. Ennek alapján a Com-Forth Kft. köteles a Felhasználó megrendelő által kiválasztott termékeket a Felhasználó megrendelő választása alapján, és az általa megadott címre hiánytalanul és hibátlan minőségben leszállítani vagy a megrendelőnek a Com-Forth Kft. üzletében a visszaigazolásban meghatározott időszakban átadni, a Felhasználó megrendelő pedig köteles a termékek vételárának, valamint – a szállítással történő teljesítés esetén, amennyiben a szállítás a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint díjköteles – a szállítás díjának megfizetésére.

A webáruházban történő vásárlás során létrejött szerződés kizárólag a Felek közös megegyezésével módosítható. A telefonon tett jognyilatkozatok kizárólag tájékoztató jellegűek és legfeljebb a Felek közötti együttműködést segíthetik elő, azonban a szerződési feltételeket semmilyen mértékben nem módosíthatják.

Az Üzemeltető felelősséget vállal a termékekkel kapcsolatban a webáruházban feltüntetett információk és adatok, műszaki paraméterek, és egyéb jellemzők valóságáért és pontosságáért, a Felhasználó által megvásárolt termékeknek rendelkezniük kell a webáruház honlapján feltüntetett tulajdonságokkal.

           Szállítási és fizetési feltételek


A webáruházban szereplő árak nettó árak.

Szállítással történő teljesítés esetén köteles a Com-Forth Kft. a visszaigazolt megrendelésben szereplő termékeket az alábbiak szerint a megrendelésben meghatározott helyre leszállítani:

Kiszállítási határidő: Ha a megrendelés munkanapon 14 óráig megérkezik és az eszköz raktáron van, akkor a kiszállítás a következő munkanapon történik. Ha a megrendelés munkanapon 14 óra után érkezik és raktáron van az eszköz, akkor garantált kiszállítást két munkanapra tudunk vállalni. Ha a megrendelt eszköz nincsen raktáron, akkor a rendelés visszaigazoláson szereplő szállítási határidő van érvényben.

Előre történő átutalás esetén a Com-Forth Kft. Pro Forma számlát küld a Felhasználónak, aki ez alapján utalja át az ellenértéket. A szállítás a szolgáltatás teljes – a termékek bruttó árát és az esetleges szállítási díjat is magában foglaló – ellenértékének a visszaigazolásban megjelölt bankszámlaszámra történő megfizetését követően esedékes;

A másnapi kiszállítást az esetben tudjuk vállalni, ha a teljes összeg 14 óráig megérkezik a bankszámlánkra.Amennyiben a Felhasználó a megvásárolt termékek Com-Forth Kft. üzletében történő átvételét választotta, a Felhasználó a megvásárolt termékeket a visszaigazolást követő 1 hónapon belül köteles átvenni a visszaigazolásban megjelölt helyen, nyitvatartási időben . A Felhasználó a helyszínen történő átvétel kikötése mellett is választhatja az átutalással történő fizetést.

Az átutalással történő fizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor a teljes összeg a Com-Forth Kft. visszaigazolásban meghatározott bankszámláján jóváírásra kerül.

Készpénzzel történő fizetés esetén a termékek teljes vételárát a termékek átvételekor kell megfizetni.

A szállítás díjai az ország határain belülre történő szállítás esetén egységesen és a megrendelt terméktől függetlenül az alábbiak:

a.)  nettó 50.000 Ft alatti összegű szállítás esetén a szállítás díja Budapesten belül nettó 1600 Ft, Budapesten kívül  nettó 1900 Ft.

b.)  nettó 50.000 Ft fölötti összegű megrendelés esetén a szállítás ingyenes.


Az utánvét díjai az ország határain belülre történő szállítás esetén egységesen és a megrendelt terméktől függetlenül az alábbiak:

a.) nettó 100.000 Ft alatti összegű szállítás esetén az utánvét díja 1000 Ft.

b.) nettó 100.000 Ft összegű megrendelés fölött az utánvét díja a bruttó vételár 1%-a.


Szállítás esetén a Felhasználó nyomban köteles megvizsgálni, hogy a szállított termékek csomagolása nem sérült-e, valamint, hogy valamennyi megrendelt termék szállításra került-e. A szállítólevelet mind a Com-Forth Kft. munkatársa, mind a Felhasználó, mind pedig a szállítást végző fuvarozó képviselője köteles aláírni.

A Felhasználó sérült csomagolású termék, illetve hiányos szállítás esetén a leszállított termékeket nem köteles átvenni, a teljesítést nem köteles elfogadni.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a csomagolás esetleges olyan sérüléséért, illetve a sérülésből eredő hibáért, kárért vagy kellemetlenségért, valamint az olyan hiányért, amely sérülést vagy hiányt a szállítólevél nem tartalmazza.
A számlát a Com-Forth Kft. minden esetben a megvásárolt termékkel együtt köteles átadni a Felhasználónak.

Szállítás esetén, ha a szállítás azért volt eredménytelen, mert a fuvarozó a szállítási címen nem tudta átadni a megrendelt termékeket, az Üzemeltető a Felhasználót értesíti a sikertelen szállításról és annak időpontjáról, e-mailben vagy – amennyiben ez lehetséges – telefonon felhívja a Felhasználót az átadás-átvétel lehetővé tételére, valamint a visszaigazolásban meghatározott időszakon belül a szállítást egy alkalommal ismét megkísérli.

A második szállítás hasonló okból eredő eredménytelensége esetén, amennyiben a Felhasználó a szerződés szerint a termék átvételekor köteles fizetni, a szerződés a második eredménytelen szállítás tényével automatikusan megszűnik, azonban a Com-Forth Kft. követelheti a kára megtérítését.

A második szállítás hasonló okból eredő eredménytelensége esetén, amennyiben a Felhasználó a szerződés szerint átutalással fizetett, a Com-Forth Kft. köteles a második eredménytelen szállítást követő naptól számított 1 hónapig a megrendelt termékek őrzéséről a Com-Forth Kft. székhelyén gondoskodni, és a Felhasználó értesítése mellett lehetővé tenni a megrendelt termékek átvételét. Ha a Felhasználó a termékeket ezen idő alatt sem veszi át, a Com-Forth Kft. a szerződéstől elállhat és követelheti a kárának, különösen a szállítás költségeinek megtérítését. A Felhasználó a szállítási költségeket akkor is köteles megtéríteni, ha a termékeket végül a Com-Forth Kft. székhelyén veszi át.

Ha a Felhasználó határidőre nem veszi át a termékeket, az a teljesítés Felhasználónak felróható lehetetlenné válásának minősül, ezért a szerződés megszűnik, az Üzemeltető pedig követelheti a lehetetlenüléssel felmerült kára megtérítését.

           Jótállás, szavatosság


A Com-Forth Kft. a webáruházban megvásárolt termékekre jótállást vállal. A jótállás időtartama a gyártó által vállalt időtartammal egyezik meg, de legalább az ide vonatkozó kormányrendet szerinti 1 év.
 

Egyéb rendelkezések

 

A Webáruházban történő vásárlás során létrejött szerződést a Felek távollévők között létrejött szállítási szerződésnek tekintik.

A Com-Forth Kft. fenntartja magának azt a jogot, hogy a honlap, illetve, a Szolgáltatás bármely részét előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse. Ez a rendelkezés nem érinti a webáruházban történő vásárlás során már létrejött szerződések alapján fennálló jogviszonyok tartalmát.

 

A webshop üzemeltetőjének adatai:

Cég neve: Com-Forth Ipari Informatikai Kft.

Adószáma: 10212549-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-060630, Budapest

E-mail cím: mail@comforth.hu

Telefonszám: +36-1-413-7198; +36-1-413-7199